Gasten: Alexander Bos, hij is interim manager binnen facilitaire bedrijven en kent die wereld op zijn broekzak Paul Fok, voormalig algemeen directeur én eigenaar van FVH Facility Groep Buck Juch, directeur van Prevermo Jos Barnhoorn, projectleider facilitaire projecten én nu werkzaam bij het Leger Des Heils